среда, 25 мая 2016 г.

Budowa plotki z Winylu na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie zada zezwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu gminie wyjąwszy szczególne przypadki.

Konstrukcja ogrodzenie z Winylu na plot i bramkę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na to oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku wypadków.

Ogrodzenia z PCV na plot i furtę sztachetowa nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma sąsiednimi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów blisko dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania balustrady z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowadokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy ogrodzenia powinno zawierać formę ogrodzenia, metodę wykonania jego instalacji a także proponowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o prawie do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych a także jeśli jest to potrzebne przez starostwo zarys ogrodzenia.

Od czasu do czasu do budowy balustrady z Winylu na plot i furtkę ze sztachet wymagane są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę płotu wolno zacząć po 30 dniach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem protestu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy planowane balustrady z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet jest nieadekwatne z uzgodnieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej ulicy. W przypadku kiedy planowane plotki z plastyku na plot i bramkę ze sztachetmoże grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez blokowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać uzyskania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zaczęcia robót przez ten okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku chęci zbudowania ogrodzenia potrzebne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий